18 stycznia 2022 r.
red. Michał Klimczyk

Grafika: pl.freepik.com

Stowarzyszenie rozpoczyna działalność

Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa uzyskało z dniem 12 stycznia 2022 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000945092. W związku z zakończeniem procedury rejestracyjnej trwają ostatnie prace organizacyjne przed naborem nowych członków Stowarzyszenia oraz rozpoczęciem działalności statutowej. O wszelkich postępach będziemy informować na bieżąco