18 maja 2022 r.
red. Michał Klimczyk

Autor fotografii: Beata Motyka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

dynamiczny rozwój podkarpackiej doliny wodorowej

18 maja 2022 r. mija rok od podpisania listu intencyjnego dotyczącego uruchomienia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Obecnie, w Dolinie reprezentowanych jest 18 podmiotów - w tym samorządowych, naukowych, biznesowych i przemysłowych. Równolegle prowadzony jest nabór kolejnych zainteresowanych instytucji, a chęć realizacji prac badawczych i rozwojowych w ramach technologii wodorowych zgłasza co raz więcej podmiotów.


Seminarium Naukowo-Techniczne „Projekty wodorowe w województwie podkarpackim” wraz z II Otwartym Posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa


W dn. 12 maja 2022 r. odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne Podkarpackiej Doliny Wodorowej, którego gospodarzem była Politechnika Rzeszowska. Spotkanie otworzył JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Podczas Seminarium wygłoszono prezentacje dotyczące obecnego stanu rozwoju Podkarpackiej Doliny Wodorowej (prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Prezes Zarządu SPDW, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem), energetyki wodorowej w województwie podkarpackim (mgr inż. Jacek Głowacki, Wiceprezes Zarządu SPDW, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.), wodoru jako paliwa w transporcie autobusowym (mgr inż. Remigiusz Śnieżek, Członek Zarządu SPDW, Autosan Sp. z o. o.) oraz wodoru jako paliwa w transporcie lotniczym (dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza). W spotkaniu udział wzięli, poza przedstawicielami przedsiębiorstw stowarzyszonych w Podkarpackiej Dolinie Wodorowej, między innymi Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.


W ramach obrad zidentyfikowano główne nurty rozwoju Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz obszary robocze: transport (w tym transport lądowy i powietrzny), energetyka (w tym energetyka cieplna oraz wytwarzanie energii elektrycznej) oraz przemysł i gospodarka komunalna. Na uwagę zasługuje fakt, iż plany rozwojowe Podkarpackiej Doliny Wodorowej cieszą się jednoczesnym poparciem wszystkich zainteresowanych środowisk - od szczebla rządowego, przez samorządowy, aż po instytucje gospodarcze i naukowe.


Perspektywy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych


W dn. 29 kwietnia 2022 r. Przedstawiciele Podkarpackiej Doliny Wodorowej brali udział w warsztatach Clean Hydrogen Partnership - partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego m. in. za wspieranie badań i rozwoju technologii wodorowych w Europie. Podczas warsztatów, których gospodarzem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zaprezentowano działania i plany rozwojowe Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Prezentacja została wysoko oceniona przez przedstawicieli Clean Hydrogen Partnership, którzy nie tylko odnieśli się do niej w sposób wysoce pozytywny, ale także przekazali pożyteczne uwagi mogące sprzyjać efektywnemu zabieganiu o europejskie programy wsparcia i strumienie finansowania. Wnioski płynące z przeprowadzonych rozmów i dyskusji z przedstawicielami Clean Hydrogen Partnership pozwalają uznać podkarpacką inicjatywę wodorową za jedną z najsprawniej rozwijających się w naszej części Europy.


Inicjatywy wodorowe w województwie podkarpackim


Gospodarka wodorowa w województwie podkarpackim ma już dziś swój praktyczny wymiar. Przedsiębiorstwo Autosan Sp. z o. o. opracowało zeroemisyjny autobus wodorowy. ML System S.A. przygotowało prototyp wysokowydajnego elektrolizera wodorowego zasilanego energią z instalacji fotowoltaicznych. Polenergia S.A. rozpoczyna prace nad częściowym zasilaniem turbin gazowych w elektrowniach wodorem. Równolegle, trwają przygotowania do uruchomienia instalacji produkcji i dystrybucji zielonego wodoru (wraz ze stacjami ładowania w Nowej Sarzynie, Rzeszowie, Leżajsku oraz innych lokalizacjach). Politechnika Rzeszowska uruchamia laboratorium badania spalania wodoru w silnikach lotniczych, nawiązując w tym zakresie współpracę z międzynarodowym przemysłem lotniczym. Powyższe inicjatywy stanowią solidny fundament do dalszego budowania i rozwoju podkarpackiej gospodarki wodorowej.


List do Prezesa Rady Ministrów

W związku z rocznicą podpisania listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp skierował list okazjonalny do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, informując o aktualnym stanie rozwoju SPDW oraz zwracając się z prośbą o dalszą aktywną współpracę w budowaniu polskiej gospodarki wodorowej.


Historia powstania Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa


List intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej podpisano w dn. 18 maja 2021 r. List podpisali m. in. przedstawiciele administracji publicznej szczebla krajowego i lokalnego, przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych i jednostek badawczych oraz wielu podmiotów sektora przemysłu, przedsiębiorczości i biznesu. W uroczystości podpisania listu intencyjnego brali udział m. in. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. gospodarki wodorowej, Krzysztof Kubów. W dn. 4 listopada 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa z udziałem 11-stu członków-założycieli. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12 stycznia 2022 r. Obecnie w Stowarzyszeniu Podkarpacka Dolina Wodorowa reprezentowanych jest 18 podmiotów - w tym samorządowych, naukowych, biznesowych i przemysłowych. Cele Stowarzyszenia stanowią: wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Pełna lista sygnatariuszy listu oraz członków zwyczajnych i wspierających, a takższe szczegółowe cele działalności Podkarpackiej Doliny Wodorowej dostępne są na stronie internetowej www.dolinawodorowa.org.


Zdjęcia autorstwa p. Beaty Motyki (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza):