8 marca 2022 r.
red. Michał Klimczyk

Grafika: pixabay.com

pierwsze otwarte posiedzenie zarządu Stowarzyszenia podkarpacka dolina wodorowa

W dn. 7 marca 2022 r. odbyło się pierwsze otwarte posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa. W posiedzeniu realizowanym w trybie zdalnym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele sygnatariuszy listu intencyjnego oraz kandydaci na członków wspierających Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Obradom przewodniczył Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp - Prezes SPDW.


Agenda spotkania obejmowała m. in. przekazanie informacji o dotychczas zrealizowanych pracach i działaniach, informację dot. trybu przyjmowania członków wspierających Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz przedstawienie planu działań planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Podkarpacka Dolina Wodorowa uzyskała wpis do rejestru stowarzyszeń w dn. 12 stycznia 2022 r. Dotychczas wykonano również najważniejsze zadania organizacyjne, obejmujące m. in. przygotowanie identyfikacji wizualnej, kanałów komunikacji oraz rozpoczęcie naboru członków wspierających. W związku z powyższym, Podkarpacka Dolina Wodorowa zyskała pełną zdolność do realizacji działań statutowych oraz dalszego rozwoju. W najbliższych tygodniach planuje się przeprowadzenie badania mającego na celu określenie zasobów podmiotów zrzeszonych w ramach Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz ich oczekiwań związanych z kierunkami podejmowanej działalności. Dokonanie powyższego przeglądu pozwoli na aktywne zabieganie o uruchamianie programów badawczych i strumieni finansowania, mających na celu skuteczny rozwój technologii wodorowych.


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Ponadto, do celów Stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m. in. tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia, a także tworzenie programów edukacyjnych.


Podczas posiedzenia podjęto decyzję o przyjęciu dwóch członków wspierających: Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie oraz Polenergii S.A. Wszystkich Państwa zainteresowanych działalnością Podkarpackiej Doliny Wodorowej zachęcamy do rozważenia dołączenia do społeczności SPDW w roli członków wspierających: https://www.dolinawodorowa.org/aktualności/nabór-członków-wspierających-11022022