20 maja 2022 r.
red. Michał Klimczyk

Autor fotografii: Paweł Tarnawski (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Podkarpacka dolina wodorowa wzięła udział w targach h2poland w poznaniu

W dniach 17 - 18 maja odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Konferencja branży wodorowej została zorganizowana w Poznań Congress Center oraz obejmowała część targowo-wystawienniczą, a także interesujące panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki, gospodarki i administracji publicznej, na czele z Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen. Poznańskie Forum H2POLAND jest kolejnym wydarzeniem precyzującym kierunki rozwoju gospodarki wodorowej oraz pozwalającym uzyskać informacje o kanałach wsparcia dla prac badawczych i rozwojowych związanych z technologiami wodorowymi.

Wspólna reprezentacja województwa podkarpackiego

Podczas wydarzenia, w ramach wspólnej strefy województwa podkarpackiego i Podkarpackiej Doliny Wodorowej, obecne były reprezentacje Województwa Podkarpackiego (na czele z Marszałkiem Województwa, Władysławem Ortylem), Politechniki Rzeszowskiej (na czele z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prof. Jarosławem Sępem), Autosan Sp. z o. o. (na czele z Prezesem Zarządu, Adamem Smoleniem) oraz Polenergia S.A i Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o. Obecność wszystkich reprezentowanych podmiotów była związana z ich współpracą w ramach Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz możliwa dzięki zaproszeniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Panel "Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych"


W ramach paneli dyskusyjnych przedstawiciele województwa podkarpackiego i Podkarpackiej Doliny Wodorowej wielokrotnie zabierali głos. W panelu dot. funkcji i zadań dolin wodorowych brał udział prof. Jarosław Sęp. Wśród pozostałych mówców panelu znaleźli się: Ireneusz Zyska (Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii), Cezariusz Lesisz (Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu), Adam Żelezik (Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz Henryk Kubiczek (Dyrektor Korporacyjny ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej Azoty). W gronie panelistów w ramach dwudniowych obrad znaleźli się również: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, Prezes Zarządu Autosan sp. z o. o., Adam Smoleń oraz przedstawicielka Polenergia S.A. i Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Emilia Makarewicz.


Podkarpacki autobus wodorowy cieszył się dużym zainteresowaniem


Jednym z najbardziej praktycznych dokonań prezentowanych w ramach targów H2POLAND był autobus miejski zasilany wodorem opracowany przez sanocką spółkę Autosan. Zeroemisyjny SANCITY 12LFH uzyskał już homologację oraz jest w pełni gotowy do wykorzystania w komunikacji miejskiej. W stosunku do obecnie wykorzystywanych autobusów elektrycznych może on pochwalić się istotnie większym zasięgiem oraz bardziej praktycznymi warunkami użytkowymi, w tym względnie krótkim czasem napełniania wodorem w stosunku do czasu ładowania energii elektrycznej.


Rozwój technologii wodorowych cieszy się co raz większym zainteresowaniem

Trwająca sytuacja geopolityczna jest, obok potrzeb środowiskowych, istotnym katalizatorem procesów rozwoju gospodarki wodorowej. Potrzeba prac nad alternatywnymi źródłami energii jest istotna w dążeniu do zwiększenia suwerenności energetycznej. Zainteresowanie współpracą z Podkarpacką Doliną Wodorową zgłasza co raz więcej przedstawicieli lokalnej i krajowej gospodarki. Trwają również starania dotyczące pozyskania wsparcia dla planowanych w ramach Podkarpackiej Doliny Wodorowej prac badawczo-rozwojowych obejmujących m. in. zastosowanie wodoru w energetyce cieplnej, wytwarzaniu energii elektrycznej, transporcie lądowym i powietrznym oraz w przemyśle i gospodarce komunalnej. Interdyscyplinarny charakter potrzeb dotyczących rozwoju technologii wodorowych jest dużą szansą dla realizacji międzywydziałowych projektów badawczych.


Fotografie autorstwa Pana Pawła Tarnawskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego):