idea

Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej na niskoemisyjnych źródłach energii, aby wypełnić krajowe, europejskie i globalne cele klimatyczne. Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu i transportu, nieustannie rośnie. Stworzenie nowoczesnego ekosystemu, który pozwoli zbudować łańcuch wartości gospodarki wodorowej oraz zintegrować w tym zakresie poszczególne sektory gospodarki, wymaga współpracy licznych interesariuszy.

geneza powstania

W związku z powyższym, w dn. 18 maja 2021 r. podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. List podpisali m. in. przedstawiciele administracji publicznej szczebla krajowego i lokalnego, przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych i jednostek badawczych oraz wielu podmiotów sektora przemysłu, przedsiębiorczości i biznesu. W dn. 4 listopada 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa z udziałem 11-stu członków-założycieli. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12 stycznia 2022 r. Pełna lista sygnatariuszy listu intencyjnego oraz członków stowarzyszenia dostępna jest pod adresem: Społeczność Stowarzyszenia

cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Ponadto, do celów stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m. in. tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi  działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia, a także tworzenie programów edukacyjnych. Szczegółowe cele Stowarzyszenia określone przepisami Statutu SPDW można znaleźć pod adresem: Cele Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

prof. dr hab. inż.
Jarosław Sęp

Prezes Zarządu
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż.
Jacek Głowacki

Wiceprezes Zarządu
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.

mgr
Tomasz Miśko

Członek Zarządu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

mgr inż.
Remigiusz Śnieżek

Członek Zarządu
Autosan sp. z o. o.

aktualności

zdj. Beata Motyka (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

podkarpacka dolina wodorowa wzięŁa udział w targach h2poland

18 marca 2022 r.

W dniach 17 - 18 maja odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Konferencja branży wodorowej została zorganizowana w Poznań Congress Center oraz obejmowała część targowo-wystawienniczą, a także interesujące panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki, gospodarki i administracji publicznej, na czele z Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen... (kliknij - przeczytaj całość)

zdj. Beata Motyka (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

dynamiczny rozwój podkarpackiej doliny wodorowej

18 marca 2022 r.

18 maja 2022 r. mija rok od podpisania listu intencyjnego dotyczącego uruchomienia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Obecnie, w Dolinie reprezentowanych jest 18 podmiotów - w tym samorządowych, naukowych, biznesowych i przemysłowych. Równolegle prowadzony jest nabór kolejnych zainteresowanych instytucji, a chęć realizacji prac badawczych i rozwojowych w ramach technologii wodorowych zgłasza co raz więcej podmiotów.... (kliknij - przeczytaj całość)

Grafika: pl.freepik.com

NABÓr członków wspierających

21 lutego 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa ogłasza otwarcie naboru członów wspierających Stowarzyszenia.  Zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia, członkiem wspierającym Stowarzyszenia... (kliknij - przeczytaj całość)