idea

Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej na niskoemisyjnych źródłach energii, aby wypełnić krajowe, europejskie i globalne cele klimatyczne. Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu i transportu, nieustannie rośnie. Stworzenie nowoczesnego ekosystemu, który pozwoli zbudować łańcuch wartości gospodarki wodorowej oraz zintegrować w tym zakresie poszczególne sektory gospodarki, wymaga współpracy licznych interesariuszy.

geneza powstania

W związku z powyższym, w dn. 18 maja 2021 r. podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. List podpisali m. in. przedstawiciele administracji publicznej szczebla krajowego i lokalnego, przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych i jednostek badawczych oraz wielu podmiotów sektora przemysłu, przedsiębiorczości i biznesu. W dn. 4 listopada 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa z udziałem 11-stu członków-założycieli. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12 stycznia 2022 r. Pełna lista sygnatariuszy listu intencyjnego oraz członków stowarzyszenia dostępna jest pod adresem: Społeczność Stowarzyszenia

cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle. Ponadto, do celów stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m. in. tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi  działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia, a także tworzenie programów edukacyjnych. Szczegółowe cele Stowarzyszenia określone przepisami Statutu SPDW można znaleźć pod adresem: Cele Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

prof. dr hab. inż.
Jarosław Sęp

Prezes Zarządu
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż.
Jacek Głowacki

Wiceprezes Zarządu
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.

mgr inż.
Michał Klimczyk

 Członek Zarządu
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr
Tomasz Miśko

Członek Zarządu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

mgr inż.
Remigiusz Śnieżek

Członek Zarządu
Huta Stalowa Wola S.A. - Oddział Autosan w Sanoku

Grafika: pl.freepik.com

NABÓr członków wspierających

21 lutego 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa ogłasza otwarcie naboru członów wspierających Stowarzyszenia.  Zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia, członkiem wspierającym Stowarzyszenia... (kliknij - przeczytaj całość)