21 lutego 2022 r.
red. Michał Klimczyk

Grafika: pl.freepik.com

Nabór członków wspierających

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa ogłasza otwarcie naboru członów wspierających Stowarzyszenia.  Zgodnie z przepisami Statutu Stowarzyszenia, członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zobowiąże się do merytorycznego oraz finansowego wspierania działań i projektów realizowanych przez Stowarzyszenia.

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd mocą stosownej uchwały podjętej w oparciu o pisemną deklarację złożoną przez podmiot aplikujący o członkostwo, który zobowiązał się do przestrzegania postanowień Statutu. 

Deklarację członkowską pobrać pod niniejszym linkiem.

Skany wypełnionych deklaracji oraz ewentualne pytania prosimy zgłaszać pod adresem biuro@dolinawodorowa.org. Uprzejmie prosimy o załączanie do deklaracji członkowskich syntetycznej informacji dot. aktywności podejmowanych w obszarze technologii wodorowych oraz motywacji dot. dołączenia do Stowarzyszenia.