SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Zarząd

prof. dr hab. inż.
Jarosław Sęp

Prezes Zarządu
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż.
Jacek Głowacki

Wiceprezes Zarządu
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.

mgr
Tomasz Miśko

Członek Zarządu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

mgr inż.
Remigiusz Śnieżek

Członek Zarządu
Autosan sp. z o. o.

dr hab. inż., prof. IEn
Tomasz Gałka

Członek Zarządu
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

Komisja rewizyjna

Członkowie zwyczajni

Członkowie wspierający

Trwa nabór. Więcej informacji pod adresem: link.


Sygnatariusze listu intencyjnego z dn. 18 maja 2021 r.